top of page

Privacybeleid

1. UW PRIVACY IS BELANGRIJK

Marinminds BV (“Marinminds”) doet er alles aan om uw privacy te respecteren en te beschermen.

 

Bezoekers hebben toegang tot de Marinminds-website terwijl ze anoniem blijven en zonder enige persoonlijke informatie vrij te geven (behalve zoals hieronder vermeld onder "Cookies"). Af en toe, en om relevante, gewenste informatie over producten of diensten te verstrekken, kan Marinminds  kan persoonlijke gegevens van u opvragen.

Als gebruiker of registrant van de Marinminds-website hebt u altijd het recht om uw persoonlijke gegevens indien nodig bij te werken, vragen te stellen over dit privacybeleid en contact op te nemen met de Marinminds met betrekking tot alle kwesties met betrekking tot de controle en verwerking van uw persoonlijke gegevens en om uw recht uit te oefenen onder de AVG: Neem contact op met Marinminds  over privacy en gegevensbescherming via info@marinminds.com

Marinminds zal deze informatie niet verkopen, verhuren of anderszins bekendmaken aan derden, behalve zoals beschreven in dit privacybeleid onder 5.

 

Marinminds houdt alle persoonlijke informatie zo goed mogelijk privé. Persoonlijke informatie kan echter worden bekendgemaakt onder de beperkte omstandigheden die hieronder worden beschreven, en door uw persoonlijke informatie in te dienen, gaat u ermee akkoord dat Marinminds dit mag doen.

Marinminds is een wereldwijde organisatie, met juridische entiteiten, bedrijfsprocessen, managementstructuren en technische systemen die grensoverschrijdend zijn. Dit privacybeleid is van toepassing op alle Marinminds-websites en -domeinen, behalve dat in plaats van dit privacybeleid een privacybeleid of verklaring die op Marinminds een website is geplaatst die specifiek is voor een bepaald Marinminds-programma of -service, van toepassing is.

2. VERZAMELING VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE

Om deel te nemen aan bepaalde activiteiten en om bepaalde diensten te verkrijgen die op onze website worden aangeboden, wordt u gevraagd om verschillende hoeveelheden persoonlijke informatie te verstrekken.

U begrijpt en gaat ermee akkoord dat de door u verstrekte persoonlijke informatie die door ons via onze website wordt verzameld, wordt bewaard op computers in verschillende rechtsgebieden over de hele wereld.

 

Naast de informatie die u verstrekt, kan Marinminds ook informatie verzamelen tijdens uw bezoek aan een Marinminds-website via onze automatische gegevensverzamelingstools, waaronder webbakens, cookies, ingesloten weblinks en andere veelgebruikte tools voor het verzamelen van informatie. Deze tools verzamelen bepaalde standaardinformatie die uw browser naar onze website stuurt, zoals uw browsertype en -taal, toegangstijden en het adres van de website van waaruit u op een Marinminds-website bent gekomen. Ze kunnen ook informatie verzamelen over uw IP-adres (Internet Protocol), klikstroomgedrag (dwz de pagina's die u bekijkt, de links waarop u klikt en andere acties die u onderneemt in verband met Marinminds-websites) en productinformatie.

Marinminds kan sommige van deze automatische gegevensverzamelingstools ook gebruiken in verband met bepaalde e-mails die door Marinminds worden verzonden en kan daarom informatie verzamelen met behulp van deze tools wanneer u de e-mail opent of op een link in de e-mail klikt.

 

 

3. HOE Marinminds PERSOONLIJKE INFORMATIE GEBRUIKT?

Marinminds gebruikt uw persoonlijke informatie om beter te kunnen voldoen aan individuele behoeften, om te reageren op specifieke verzoeken om informatie, om productspecificaties te sturen en om u op de hoogte te stellen van nieuwe of vergelijkbare producten of diensten waarin u mogelijk geïnteresseerd bent.

Marinminds behoudt zich het recht voor om registranten van tijd tot tijd te bellen of e-mails te sturen met betrekking tot product-, diensten- en bedrijfsupdates, technische of administratieve problemen, juridische kennisgevingen of belangrijke informatie die als waardevol of essentieel voor u wordt beschouwd.

Marinminds stuurt niet opzettelijk ongevraagde e-mails naar iemand die Marinminds heeft verzocht geen contact met hen op te nemen.

 

 

4. HOE UIT TE SCHRIJVEN?

Wanneer u persoonlijk identificeerbare informatie verstrekt via een formulier op een Marinminds-website, heeft u de mogelijkheid om u aan te melden voor het ontvangen van communicatie van Marinminds.

 

Als u zich op elk moment aanmeldt en van gedachten verandert, kunt u het bedrijf laten weten dat u deze berichten niet wilt ontvangen door een e-mail te sturen naar info@Marinminds.com  of door de te volgen  "Afmelden"  instructies onderaan elke e-mailnieuwsbrief die u ontvangt.

5. WELKE INFORMATIE WORDT GEDEELD?

Marinminds deelt niet-persoonlijke, niet-individuele informatie waaruit individuen niet kunnen worden geïdentificeerd en die geen betrekking hebben op individuen in geaggregeerde vorm met derden voor zakelijke doeleinden, zoals consultants en adviseurs van het bedrijf.

Elk bedrijf waarmee Marinminds persoonlijk identificeerbare informatie deelt, heeft een vertrouwelijkheidsovereenkomst gesloten, waarin wordt geëist dat ze alle ontvangen gegevens vertrouwelijk behandelen.

Marinminds zal zonder uw toestemming geen persoonlijke informatie aan derden bekendmaken, behalve in de volgende zeer beperkte omstandigheden:

5.1  PARTNERS EN AGENTEN

Marinminds deelt informatie met vertrouwde agenten die specifieke diensten leveren die u hebt aangevraagd en/of informatie beheren die wordt aangeboden op de Marinminds-website, bijvoorbeeld dienstverleners die helpen bij het beheren, volgen en beantwoorden van vragen van klanten, informatieverzoeken, enz.

Marinminds kan ook informatie delen met geautoriseerde wederverkopers, licentiehouders en integratiepartners, die mogelijk beter geschikt zijn om rechtstreeks te antwoorden op uw specifieke vragen over producten en diensten van Marinminds.

Deze partijen gebruiken of onthullen geen informatie, behalve als geautoriseerde agenten voor het leveren van de producten en diensten die u hebt aangevraagd of het beheren van de activiteiten namens Marinminds, of om deel te nemen aan gezamenlijke initiatieven met Marinminds.

5.2 VERKOPERS VAN DERDEN

We huren af en toe andere bedrijven in om namens ons beperkte diensten te verlenen, waaronder het verpakken, verzenden en bezorgen van materialen, het verzenden van post, het verwerken van registraties of het verzenden van e-mails.

We zullen die bedrijven alleen de informatie verstrekken die ze nodig hebben om de service te leveren, en zij  het is verboden die informatie voor enig ander doel te gebruiken.

 

5.3 WETTELIJKE VEREISTEN EN ONDERZOEKEN

Marinminds zal uw persoonlijke informatie aan een derde vrijgeven indien dit wettelijk verplicht is of indien Marinminds te goeder trouw van mening is dat een dergelijke actie noodzakelijk is om: (1) te voldoen aan de wet of aan juridische procedures; (2) de rechten en eigendommen van het bedrijf beschermen en verdedigen of fraude voorkomen; (3) het bedrijf beschermen tegen misbruik, misbruik of ongeoorloofd gebruik van de producten of diensten van Marinminds; of (4) de persoonlijke veiligheid of eigendommen van personeel, gebruikers of het publiek te beschermen (dit betekent onder andere dat als u valse of bedrieglijke registratie-informatie verstrekt of probeert zich voor te doen als iemand anders, informatie over u, inclusief het IP-adres van uw computer – kan worden bekendgemaakt aan een derde partij (inclusief de ontvanger van een e-mail) als onderdeel van elk type onderzoek naar uw acties.

6. IP-ADRESSEN

Een IP-adres is een nummer dat aan uw computer wordt toegewezen wanneer u uw browser op internet gebruikt.

De servers die de Marinminds-website beheren, identificeren automatisch een computer aan de hand van zijn IP-adres. Als Marinminds te goeder trouw vaststelt dat u de service hebt gebruikt om een andere persoon te bedreigen, bedreigen, intimideren of anderszins bedrieglijk voor te doen, zullen uw acties worden onderzocht en kan uw IP-adres worden bekendgemaakt aan de ontvanger van een e-mail, hun juridisch adviseur of vertegenwoordigers, en wetshandhavers als onderdeel van een dergelijk onderzoek.

 

 

7. GEKOPPELDE WEBSITES

Deze website bevat links naar andere websites.

Houd er rekening mee dat Marinminds niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van dergelijke andere websites. Marinminds moedigt gebruikers aan om op te letten wanneer ze deze website verlaten en om de privacyverklaringen te lezen van elke website die ze bezoeken en die persoonlijke informatie verzamelen. Hoewel Marinminds zorgvuldig de websites kiest waarnaar wordt gelinkt, is dit privacybeleid uitsluitend van toepassing op informatie die is verzameld op de eigen websites van Marinminds.

 

 

8. VERKOOP VAN ACTIVA

Marinminds kan haar database, met inbegrip van de daarin opgenomen persoonsgegevens, overdragen aan een derde partij die alle of vrijwel alle activa van Marinminds verwerft, hetzij door fusie, overname, reorganisatie van desinvesteringen of anderszins.

9. GEGEVENSBESCHERMING EN INFORMATIEBEVEILIGING

Marinminds maakt gebruik van industriestandaard procedures en processen voor gegevensbescherming en informatiebeveiliging om de vertrouwelijkheid van de persoonlijke informatie van gebruikers te waarborgen.

Marinminds, of partners en agenten namens Marinminds, doen er alles aan om uw informatie te beschermen.

 

Wanneer een van de partners of agenten van Marinminds toegang heeft tot gevoelige persoonlijke informatie of deze bijhoudt, gaat het bedrijf vertrouwelijkheidsovereenkomsten aan om de privacy van dergelijke gebruikersinformatie te waarborgen voordat deze informatie wordt gedeeld.

Intern is de toegang tot de persoonlijk identificeerbare informatie van alle gebruikers en registranten beperkt tot die werknemers die toegang nodig hebben om hun functieverantwoordelijkheden te vervullen. Bovendien worden Marinminds-medewerkers die omgaan met gebruikersinformatie op de hoogte gehouden van verschillende veiligheids- en privacypraktijken wanneer ze zich voordoen.

 

Ten slotte worden de servers voor de website opgeslagen in een fysiek beveiligde, offsite faciliteit. Naast de fysieke beveiliging van uw informatie, maakt Marinminds ook regelmatig back-ups van servers om gegevensverlies te voorkomen.

Hoewel het doel is om persoonlijke informatie te beschermen, kan Marinminds de veiligheid van een overdracht niet garanderen of garanderen en uw informatie wordt op eigen risico verzonden.

 

 

10. AANVAARDING VAN PRIVACYBELEID EN KENNISGEVING VAN WIJZIGINGEN

Door het gebruiken van   of andere Marinminds-websites, geeft u aan dat u akkoord gaat met dit privacybeleid, zoals van tijd tot tijd gewijzigd in overeenstemming met deze paragraaf.

 

Als u het niet eens bent met de inhoud van dit privacybeleid, gebruik deze website dan niet.

Marinminds kan dit privacybeleid van tijd tot tijd herzien en behoudt zich het recht voor om dit te doen. Als Marinminds besluit dit privacybeleid te wijzigen, zal het bedrijf het nieuwe beleid op de website plaatsen. Aangezien het beleid op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving kan worden gewijzigd, raadt Marinminds u aan om de website te raadplegen wanneer u vragen of opmerkingen heeft.

 

Als Marinminds op enig moment besluit om persoonlijk identificeerbare informatie op een andere manier te gebruiken dan vermeld op het moment dat deze werd verzameld, zal Marinminds gebruikers via een e-mail op de hoogte stellen om hun toestemming te verkrijgen als voorwaarde om dit te doen. U heeft nog steeds de mogelijkheid om ervoor te kiezen dat Marinminds uw gegevens niet op deze andere manier gebruikt.

Marinminds zal uw informatie niet anders gebruiken dan in overeenstemming met het privacybeleid waaronder deze is verzameld zonder toestemming om iets anders te doen.

11. BEKIJK, WIJZIG OF VERWIJDER UW INFORMATIE

Als u liever geen informatie van ons ontvangt of uw persoonlijke informatie of voorkeuren wilt bijwerken of wijzigen, volg dan de onderstaande instructies om uw persoonlijke informatie te bekijken, aan te passen of te verwijderen.

Als u de informatie die u tijdens de registratie hebt verstrekt, wilt wijzigen, stuur dan een e-mail naar: info@marinminds.com

Om je af te melden voor een e-mail, volg je de instructies in elke e-mail die je ontvangt of stuur je een e-mail naar: info@marinminds.com

Als u verzoekt om uw registratiegegevens te verwijderen of als u zich afmeldt voor communicatie, kunnen we informatie over zakelijke transacties bewaren voor archiveringsdoeleinden.

 

12. KLACHTEN

Als u een klacht over gegevensprivacy heeft, neem dan contact met ons op via e-mail op: info@marinminds.com

bottom of page